ข้อสอบรายจุดฯ

สอบ1-horz

หน้านี้จะพยายามรวบรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ แต่แยกเป็นรายจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะแยกเป็นบท เป็นเรื่องมากกว่าครับ

ม.1

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ม.2

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ม.3

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ม.4

พื้นฐาน

 • เซต
 • การให้เหตุผล
 • จำนวนจริง
 • เลขยกกำลัง
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • ตรีโกณมิติ

เพิ่มเติม

 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • จำนวนจริง (สมการและอสมการพหุนาม)
  • สมบัติของระบบจำนวนจริงจริง
  • สมการพหุนาม
  • อสมการพหุนาม
  • สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์
 • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • ความสัมพันธ์
  • ฟังก์ชัน
 • เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
 • เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น
 • ภาคตัดกรวย
  • วงกลม
  • วงรี
  • พาราโบลา
  • ไฮเพอร์โบลา

ม.5

พื้นฐาน

 • ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสำรวจความคิดเห็น

เพิ่มเติม

 • ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เวกเตอร์ (ในสามมิติ)
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
 • กฎการนับ (วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่)
 • ความน่าจะเป็น

ม.6

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s