Read: โอ้…มหาิวิทยาลัยที่ฉันรัก


นักเรียนบางคนก็เคยถามว่าครูนี้หนาเรียนจบจากไหน…ก็ตอบเลยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้

  1. เดิมที่เป็นแค่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงเท่านั้นเอง
  2. เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูระดับปริญญาตรีได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
  3. มหาวิทยาลัยที่เคยมีวิทยาเขตมาที่สุด คือ ๘ แห่ง
  4. เป็นมหาวิทยาลัยที่เขาบอกว่าตอนนี้ดารานักร้องเรียนเยอะมาก
  5. มหาวิทยาลัยที่มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปกราฟ
  6. เป็นมหาวิทยาลัยที่…ครูรัก (ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่)

ครับ มหาวิทยาลัยแห่งนั้น เดิมคือโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ต่อมาพัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ที่เราคุ้นเคยที่เองครับ อยากรู้เรื่องอะไรของ มศว ไปอ่านที่เว็บ http://www.swu.ac.th นะครับ

วันนี้จะเอาเพลงมาให้ฟัง ๒ เพลง เพลงแรกคือ เพลง “ศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นเวอร์ชันใหม่ๆ ครับ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisement