การพิมพ์สมการและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์


สำหรับครูคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ที่อยากพิมพสมการสวยๆ โดยไม่ต้องถ่ายภาพหน้าจอแล้วตัดเป็นรูปภาพมาแปะที่บล็อก ผมได้การสร้างสมการมาจาก อ.ยูซุฟ เจะบ่าว ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://cyusuf.wordpress.com/) เห็นท่านสร้างไว้ ผมเลยมาลองสร้างดูครับ

ถ้าอยากได้สมการ/อสการประมาณนี้ครับ…จะทำยังไง ผมลองทำได้แล้ว กำลังศึกษาต่ออยู่นะครับ

x=2

tan(A+B)=\frac{tan A + tan B}{1 - tan A tan B}

x^2 + 3x - 4 = 0

\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 4} > o

ผมกำลังศึกษาอยู่ เชิญทุกท่านร่วมกันลองใช้ดูนะครับ มีลิงค์ที่เกี่ยวข้องคือ

ลองดูนะครับ เราจะได้มีสมการที่สวยงามในบล็อกของเรา

ครูอั๋น
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

Advertisement