อาเซียนศึกษา


ทั้งโรงเรียนมาตรฐานสากล และมีบางส่วนต้องเกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา ที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน

เลยได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนอาไว้ที่บล็อก “ครูอั๋นสรรสาระ” ลองเข้าอ่านอันดูนะครับ

ครูอั๋น

Advertisement