คลังข้อสอบ


สอบ1-horz

ใกล้เทศกาลสอบกลางภาค เข้ามาทุกที วันนี้เลยนำแบบทดสอบต่างๆ มาให้ชมเป็นตัวอย่าง เผื่อได้เลือกใช้ตามความสะดวก ทั้งครูและนักเรียนะครับ

ตามลิงค์นี้ “รวมข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค

ส่วนข้อสอบอื่นๆ ดูได้จากเมนู “ข้อสอบ” นะครับ

 

 

Advertisement

เฉลยข้อสอบภาคตัดกรวย


ข้อสอบภาคตัดกรวยที่เขาไว้บนบล็อกให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลยนั้น (https://kruaun.wordpress.com/m4/admath2/conicsectio/conicsectiontest/) มีบางส่วนนักเรียนได้เฉลยและโพสไว้ที่ FB เรียนรู้กับครูอั๋น วันนี้ เลยเอามาให้ชมกันครับ

ตามไปที่ลิงค์นี้เลยนะครับ https://kruaun.wordpress.com/m4/admath2/conicsectio/conicsectiontest/ansconic/

 

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒


ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ที่เคยใช้เมื่อหลายปีก่อนนะครับ
ลองไปทำกันเล่นๆ เป็นการฝึกซ้อมนะครับ

ครูอั๋น
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สำหรับแนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ นี้ จะมีข้อสอบทั้งหมด ๓๐ คะแนนนะครับ แบ่งเป็น

  1. เมทริกซ์ ๒ คะแนน (ออก การดำเนินการ ๑ ข้อ และ ระบบสมการเชิงเส้น ๑ ข้อ)
  2. เรขาคณิิตวิเคราะห์ ๑๔ คะแนน (ออกเชิงเดียว คือ หนึ่งข้อ หาคำตอบโดยใช้สูตรเดียว ๕ ข้อ ส่วนอีก ๙ ข้อ จะถามโดยอาศัยความคิดขั้นสูง เช่น ถามย้อนกลับ, หาคำตอบโดยอาศัยหลายสูตร และ อาจจะออกปนกับเรื่องอื่นๆ)
  3. ภาคตัดกรวย ๑๔ คะแนน (ออกเชิงเดี่ยว ๘ ข้อ และออกขั้นสูงอีก ๖ ข้อ)

ดังนั้นให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาให้ดีๆ และไปเติมสมุดไทยเล่มเล็กให้สมบูรณ์ ทั้งเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย ส่วนจะอนุญาตให้นำเข้าสอบหรือไม่ ขอดูความประพฤติและความตั้งใจเรียนของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ขอให้โชคดี

ครูอั๋น
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

Math-Read: พิมพ์เขียวข้อสอบกลางภาค


มาแล้วนักเรียนที่รัก

ครูนำแนวการออกข้อสอบพร้อมกับตัวอย่างข้อสอบมาให้แล้ว คลิกที่นี้เลยครับผม แล้วดูหัวข้อ
“พิมพ์เขียวฯ ” นะครับ

ข้อให้โชคดีในการสอบครับผม

รักและปรารถนาดี
ครูอั๋น

Math-Act: รวมข้อสอบ


นักเรียนที่รัก

ครูได้รวมข้อสอบจากแหล่งจากต่างๆ มาให้นักเรียนฝึกทำ/แก้ปัญหากันนะครับ
ยากบ้างง่ายบ้าง แต่ก็ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้มากๆ
อย่าลืมว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ
ถ้าไม่ฝึกทำก็ลืม ลืมแล้วก็ทำไม่ได้

และยังเป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาอื่นๆ ด้วยนะครับ

ไปตามลิงค์ด้านข้างล่างได้เลยครับ หรือลิงค์ทางขวามือก็ได้ครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้างนะครับ

รักและปรารถนาดีเสมอนะครับ
ครูอั๋น
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

Read: พิมพ์เขียวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553


ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งโรงเรียนก็ได้ให้รางวัลกับความพยายามและความเหนื่อยยากในการเรียนของนักเรียนด้วยการพาไปทัศนศึกษาเมื่อสอบเสร็จ (เย้…) แต่ก่อนจะได้พักยาวกันในช่วงปิดเทอมด้วย เราก็ต้องสู้กับการสอบปลายภาคก่อนนะครับ

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201) นี้ การสอบปลายภาคจะมีคะแนน 30 คะแนน (มีคะแนนพิเศษช่วยไว้แล้ว สำหรับนักเรียนที่ทำงานส่ง) มีเนื้อหาการสอบดังนี้นะครับ

  1. ตรรกศาสตร์ ออกการหาค่าความจริง (2 ข้อ) สัจนิรันดร์ (1 ข้อ) การอ้างเหตุผล (1 ข้อ) รวม 4 ข้อ 4 คะแนน
  2. ทฤษฎีจำนวน การหารลงตัว (1 ข้อ), ขั้นตอนวิธีการหาร (1 ข้อ) และ ค.ร.น./ห.ร.ม. (3 ข้อ) รวม 5 ข้อ 5 คะแนน
  3. สมการและอสมการพหุนาม การแก้อสมการพหุนาม (3 ข้อ), ช่วง (1 ข้อ), อสมการพหุนาม (ปรนัย 2 ข้อ, อัตนัย 1 ข้อ) และค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (5 ข้อ) รวมปรนัย 11 ข้อ 11 คะแนน และอัตนัย 1 ข้อ 10 คะแนน

ส่วนงานที่นักเรียนต้องส่งสำหรับบทที่ 3 มี 3 ชิ้น คะแนนรวม 20 คะแนน นะครับ คือ

  1. รายงานเรื่องพหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนาม 5 คะแนน จริงๆ แล้วเลยกำหนดมาแล้วนะครับ
  2. สมุดแบบฝึกหัด 7 คะแนน
  3. แบบฝึกหัดเพิ่มเติม จำนวน 3 เรื่อง (ณ วันที่ 10 ก.ย. 2553 มอบให้แล้ว 1 เรื่อง) ได้แก่ สมการพหุนาม (32 ข้อ) อสมการพหุนาม (20 ข้อ) และสมการและอสการในรูปค่าสัมบูรณ์ (10 ข้อ) 8 คะแนน

ขอให้ทำให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อผลการเรียนที่ดีเยี่ยมของพวกเรา

สำหรับคะแนนเก็บ 50 คะแนนครูได้ติดประกาศไว้หน้าห้องแล้ว ดูได้นะครับ มีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับ ตามเดิมที่ครูบอกไว้

โชคดีครับทุกคน
ครูอั๋น
10 กันยา’53 ห้อง 423