All-Read: ไฟไหม้ (ที่นา) ที่สำโรงทาบ


ตามไปอ่านกันนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ วันอาิทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
“การเผาที่นาของชาวบ้าน” (คลิก)
บริเวณรอยต่อของ ต.สำโรงทบ กับ ต.หมื่นศรี

ถ้าทำอย่างนี้ เกษตรอินทรีย์ กับ ข่าวมะลิพันธุ์ดี คงไม่เหลือให้ชื่นชม

 

ข้าวพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ กับวิถีการเผานา

เขียนคำขวัญไว้อย่างสวยหรู แต่สิ่งที่เป็นอยู่ เหมือนจะสวนทางนะครับ

วอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ “รับผิดชอบ” ช่วยกันดูแลด้วยครับ

 

ช่วยกันรักษาไว้ก่อนจะไม่เหลืออะไรเลย
ครูอั๋น
อาิทิตย์ ๖ กุมภา’๕๔

Advertisement