Thailand Social Media Awards 2013


เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการมอบรางวัล Thailand Social Media Awards 2013 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 โดยมีท่าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลขึ้น แบ่งเป็นรางวัล ยอดเยี่ยม รางวัลประเภทกลุ่มสาระ และรางวัลพิเศษ โดยครูอั๋นได้พาบล็อก “เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้” และ Social Media Tools ตัวอื่นๆ ส่งเข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัลประเภทกลุ่มสาระ (คณิตศาสตร์)

รางวัล Thailand Social Media (for Education) Awards 2013 รับมอบจากท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

รางวัล Thailand Social Media (for Education) Awards 2013
รับมอบจากท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา สัญญาว่าจะพยายามพัฒนาและนำสิ่งดีๆ มาสู่นักเรียนต่อไปครับ

 

ขอบคุณจริงๆ
ครูอั๋น

Advertisement