Trick ค่าความจริงของประพจน์


บางครั้ง เราไม่จำเป็นต้องทราบค่าความจริงของทุกประพจน์ เราก็สามารถหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ได้ เพียงแต่ให้จำลักษณะสำคัญอีกบางประการของค่าความจริงได้ เช่น
ตัวเชื่อม และ มีเท็จ เป็นเท็จ ทันที เช่น p Λ F ≡ F
ตัวเชื่อม หรือ มีจริง เป็นจริง ทันที เช่น p v T ≡ T
ตัวเชื่อม ถ้า…แล้ว… ขึ้นเท็จเป็นจริง ลงจริงเป็นจริง เช่น F → p ≡ T, p → T ≡ T
ลงทำแบบฝึกหัดนี้ดูครับ ถ้าตอบได้ครบ ก็แสดงว่าเก่งเยี่ยมยอดครับผม

ใครอยากได้เฉลยให้ post e-mail ไว้ในช่องใส่ความเห็น/comment เลยนะครับ จะส่งไปให้ครับผม

ครูอั๋น
15 June 2011
Maxx Hotel, Rama 9 Rd, BKK

Advertisement