คะแนนโอเน็ต 2554


ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคะแนนโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนโคกยางวิทยา

เปรียบเทียบกัน 2 ปีการศึกษา

และนี่คือค่าสถิติของคะแนนแต่ละกลุ่มสาระอย่างละเอียดครับผม

 

และต่อไปนี้เป็นคะแนนโดยละเอียดของนักเรียนแต่ละคนครับผม