Math-Work: ลองทำกันหน่อย


ครูเคยได้เจอและทำข้อสอบเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ข้อหนึ่ง
เป็นข้อสอบโควต้า มหาวิทยาขอนแก่น วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์)
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ (สอบเมื่อปี ๒๕๕๐)

ที่ประทับใจเพราะว่าเป็นข้อสอบที่คนออกสามารถดึงความรู้หลายเรื่องมาใช้ในการทำเพื่อให้ได้คำตอบข้อนี้

นายแน่มาก!!!

ที่ว่าหลายเรื่องนี้หมายถึงในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์เท่านั้น แต่ดึงมาเกือบทั้งเรื่อง

ข้อสอบมีอยู่ว่า

ลองทำกันดูนะครับ ทำได้รับคะแนนพิเศษพร้อมรางวัลไปเลย

ครูอั๋น
๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

Advertisement