Math-Act: รวมข้อสอบ


นักเรียนที่รัก

ครูได้รวมข้อสอบจากแหล่งจากต่างๆ มาให้นักเรียนฝึกทำ/แก้ปัญหากันนะครับ
ยากบ้างง่ายบ้าง แต่ก็ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้มากๆ
อย่าลืมว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ
ถ้าไม่ฝึกทำก็ลืม ลืมแล้วก็ทำไม่ได้

และยังเป็นวิชาที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาอื่นๆ ด้วยนะครับ

ไปตามลิงค์ด้านข้างล่างได้เลยครับ หรือลิงค์ทางขวามือก็ได้ครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนบ้างนะครับ

รักและปรารถนาดีเสมอนะครับ
ครูอั๋น
๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

Advertisement