เฉลยข้อสอบ O-NET: เลขยกกำลัง (ราก)


ทำมาเรื่อยๆ จนเสร็จแล้วสำหรับ “เฉลยข้อสอบ O-NET: เลขยกกำลัง (ราก)” ลองไปอ่านดูนำครับ

อันนี้เป็นฉบับรวม จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆ

ครูอั๋น

Advertisement