โหวตงานกลุ่มที่ 2 กลอน

  • อรอุมา4135

คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรรู้
เรียนควบคู่กันไปกับชีวิต

การบวกลบคูณหารนั้นไซร้ให้เราคิด
ทวนชีวิตพหุนามแก้ไม่ได้

คนทุกคนใช้คณิตเป็นรากฐาน
อสมการ เลขกำลัง เราต้องใช้
เรียน ม.4 เคร่งทฤษฎีนี้ทั่วไป
จงเรียนไว้จำให้ได้จะคลายเอง

คณิตศาสตร์มีมากมายหลายแขนง
มันคือแหล่งเรียนรู้คือคู่ใจ
การก่อสร้างการวัดจัดกันไป
เป็นสิ่งที่เราพบเป็ประจำ

การทำงานในชีวิตมีคณิตฯ หมด
ชีวิตคดหรือเคี้ยวมีแต่คณิตฯ
เรียนไปไม่มีโทษและไม่ผิด
เพราะถ้ารู้จักคิดและใช้ก็จะเกิดผลต่อเราเอง

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • warut4201

ชีวิตนี้เกิดมาไร้ค่านัก ไม่รู้จักคณิตเป็นพื้นฐาน
จะทำกิจงานไดไม่ได้การ เพราะพื้นฐานคณิตนี้ไม่ดีพอ
เกิดเป็นคนเก่งคณิตนี้ว่าเลิศ แสนประเสริฐทุกอย่างที่วางหมาย
สอบเป็นหหมอเป็นครูเป็นทนาย ก็นสบายไม่เป็นทุกข์ทุกอย่างดี
เรียนคณิตไม่รู้เรื่องก็อย่างว่า ถูกครูด่าครูตีครูสั่งสอน
ไม่เป็นไรคิดว่าท่านอาทร ท่านสั่งสอนอยากให้ดีทุกที่คน
เห็นไหมว่าคณิตนี้ดีทุกอย่าง จงละบ้างอคติที่มีอยู่
มาช่วยกันเรียนคณิตให้มันรู้ จะได้สู้คนอื่นได้ไม่อายคน ฯ

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • ดารารัตน์4122

ลองคิดหน่อยสักนิด
ถ้าชีวิตขาดคณิตศาสตร์
คงสุดแสนจะอนาถ
ขาดไฟฟ้าขาดเทคโนโลยี

คงจะไม่มีโทรทัศน์
โทรสารโทรศัพท์ 3 G
จะ Twit , FB หรือ BB
Notebook นี่คงไม่เหมือนกัน

เฟอร์รารี่ มินิ หรือ ฮอนด้า
ยามาฮ่าฟีโน่เวฟไม่มีขี่
ตึกคอนโดเครื่องบินยานนั้นไม่มี
ไปไหนทีคงขี่ควายไปกระมัง

หากโลกนั้นขาดคณิตศาสตร์
ประเทศชาติก็ไม่พัฒนาล้าสมัย
โลกทั้งโลกก็เหมือนหยุดหมุนไป
ใช้ชีวิตแบบล้าสมัยกว่าล้านปี

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • Paweena4125

คณิตศาสตร์ใช้ในการคิดคำนวณ จึงเชิญชวนทุกคนมาศึกษา
มากแขนงมากประโยชน์ในวิชา พร้อมกันมาศึกษาให้เข้าใจ
ในชีวิตประจำวันของเรานี้ ยังต้องมีคณิตศาสตร์ประยุกต์ใช้
ไม่ว่าการทำงานประเภทใด ต้องอาศัยหลักความรู้ที่เรียนมา
เช่นการหาพื้นที่การก่อสร้าง ยังต้องอ้างเหตุผลและศึกษา
พื้นที่ใช้นั้นกว้างกี่ตารางวา ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ทุกสิ่งอัน
และทั้งหมดที่กล่าวมาในที่นี้ คณิตศาสตร์จึงมีความสำคัญ
ในการใช้ชีวิตทุกทุกวัน เพราะฉะนั้นต้องศึกษาหมั่นทบทวน
หากวันนี้ชีวิตขาดคณิต คงต้องคิดดูใหม่การคำนวณ
ถ้าไร้คณิตก็คงจะแปรปรวน คิดคำนวณอย่างไรให้ถูกเอย

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • pharunya4421

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องมีมาตรฐานในการค้นคว้า
อยู่ในรูปอนุกรมเวลา ก็นำมาสร้างความสัมพันธ์
กฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ทำให้คนหันมาคิดเลขกัน
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในประจำวัน ทำให้ฉันเรียนมาใช้ประโยชน์
การเรียนไม่เคยว่าจะให้โทษ ให้แต่โจทย์ไว้แก้ปัญหา
เราต้องแก้สมการที่ได้มา จะได้ว่าเป็นนักเรียนที่เก่งเอย
ครูอาจารย์ต้องจำไว้เพื่อนเอ๋ย อย่าทำเป็นเฉยทำให้เคย ต่อไปจะไม่คิดละเลย ทำเป็นเฉยต่อคณิตศาสตร์

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • วรากร4111

คณิตศาสตร์เป็นการสอนให้คนคิด
ใช้ชีวิตคิดคำนวณควรศึกษา
เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นมา
ทั้งกฎ กติกา มีมากมาย
นำมาใช้ในชีวิตนี้หลากหลาย
เช่นค้าขาย เสื้อผ้า ผัก ผลไม้
ขายสินค้าต่างๆ กันสบาย
เพราะอาศัยคณิต.คิดทอนเงิน
นำมาใช้คำนวณค่าไฟฟ้า
ค่าประปา ค่าน้ำ ทุกเดือนนี้
ใช้หลักคณิตคิดทุกที
เป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นประจำ
นำมาใช้ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
เช่น โต๊ะ เพื่อสนองในทุกยาม
ใช้ไม้วัด ไม้ต่อ ให้พอกัน
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งของไว้ใช้กัน
ถ้าโลกนี้ไม่มีคณิตศาสตร์
สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดสิ้น
ไม่ก่อประโยชน์ กับชนทั้งแผ่นดิน
ควรถวิล รักษ์ คณิต. เป็นนิตย์เอย

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • โสภาวรรณ4102

ถ้าโลกนี้ไร้คณิตศาสตร์ ความหวังความเข้าใจก็คงไม่มี
ถ้ามีเธออยู่ในหัวใจตลอด มันก็คงจะเข้าใจมากกว่านี้
ความเข้าใจที่มีอยู่เสมอ มันน้อยนิดถ้าไม่คิดเราอยู่ได้อย่างไร
คณิตศาสตร์คือแรงบันดาลใจ ทั่งทำให้มีประโยชน์เหลือมากมาย
การค้าขายต้องทอนเงินและแลกเงิน ถ้าไม่มีความรู้คงจะไม่มีวันรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มันคงจะมีวิชานี้อยู่รอบตัว
ถ้าทุกคนเห็นค่ามันคงจะดี แต่วันนี้ฉันเข้าใจก็ดีพอ
มันเป็นวิชาที่แสนยาก มันคงจะไม่ยากเท่าความตั้งใจของตนเอง

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • warirat4230

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกวันนี้ เป็นยุคที่ทันสมัยแปลกใจหนอ
มีทั้งธุรกิจมากมายมีหลายกอ ต่างก็ใช้คณิตศาสตร์เป็นอาจิน
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องรู้ เพราะเป็นครูในด้านคิดเป็นนิสัย
เมื่อต้องการหาคำนวณในสิ่งใด นั่น ก็ใช้บวกลบคูณหารไปตามตัว
ถ้าไม่มีคณิตศาสตร์ในโลกนี้ จะเป็นโลกที่เจริญหามีไม่
เมื่อมนุษย์ต้องการทำอะไร ก็ต้องใช้คิดคำนวณให้ถ้วนถี่
ว่าจะเป็นการค้าและการขาย ต่างก็ใช้บวกลบคูณและหาร
หาคำนวณการเงินเป็นประมาณ จึงมีค่ามหาศาลในการเรียน

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • Chutikan4206

ชีวิตประจำวัน คนเรานั้นต้องใช้จ่าย
ซื้อของก็หลากหลาย ต้องใช้จ่ายไม่เว้นวัน
ถ้าไร้คณิตศาสตร์ เหมือนว่า ขาดสิ่งสำคัญ
ส่วนหนึ่งชีวิตนั้น ต้องสัมพันธ์คู่กันไป
ชีวิตที่ดำเนิน มีมากเกินที่ต้องใช้
นับ วัด คำนวณได้ เพราะว่าใช้ คณิตศาสตร์
คณิตฯ มีหลากหลาย มีมากมายทั้งตรรกศาสตร์
รูปเส้นพารากราฟ ก็ใช้มากอย่างกว้างขวาง

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Advertisement

3 thoughts on “โหวตงานกลุ่มที่ 2 กลอน

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s