โหวตงานกลุ่มที่ 5 คลิปความคิดเห็น

  • ผลงานชิ้นที่ ๑ ประพันธ์ศักดิ์  แก้วละมุน

ประพันธ์ศักดิ์ช่วยเอาสิ่งที่เขียนมาลงให้เป็นตัวหนังสือแล้วครับ…อ่านง่ายๆ กันเลย

จากคำถามที่ว่า ชีวิตจะดำเนินอย่างไรถ้าโลกไร้คณิตศาสตร์นะครับ ซึ่งครั้งแรกผมได้ตอบคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 5 ข้อนะครับ คือ

1.การบวกลบคูณหาร

2.เศษส่วน

3.กราฟ

4.ความน่าจะเป็น

และครั้งนี้นะครับผมจะมาขยายความ เกี่ยวกับเรื่องที่ตอบไป 5 ข้อนะครับ ซึ่งผมจะนำ 5 ข้อที่ตอบมานั้นมาขยายความให้ชัดเจนว่าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับ

ข้อ แรกเลยนะครับ คือ การ บวกลบคูณหาร ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปก็คงที่จะทำให้เราไม่รู้จักการนับเลขต่างๆแล้วนำมารวม กัน หรือการนำมาลบกัน ซึ่งจะทำให้ยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อสิ่งของ  หรือถ้าไม่มีการคูณนั้น ก็คงที่จะทำให้ไม่สะดวกในการค้า หรือต่างๆ ส่วนการหารก็เช่นกันครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องมีผลกระทบต่อหลายๆด้าน โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ ก็จะทำได้ยากทั้งการหารทศนิยม และสิ่งต่างๆ ที่ทดลอง และการบันทึกผลนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้การคำนวณ ซึ่งต้องใช้วิชาทางคณิตศาสตร์ ในการนำมาคูณ หรือหารต่างๆ จึงจะสามารถทดลองได้  ใน สาขาวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้การคำนวณ ซึ่งผมคิดว่าถ้าหาก การบวกลบคูณหารเหล่านี้หายไปนั้น ผมคิดว่า ก็คงที่จะไม่มีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ตัวเลขในการคำนวณออกมาว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่สามารถคิดออกมาได้ก็คงที่จะไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ในปัจจุบัน

2.เศษ ส่วน เศษส่วนปัจจุบันเราสามารถนำมาใช้ในการแบ่งสิ่งของต่างๆ ที่มีคนสองคนหรือหลายๆคน ที่ต้องการสิ่งของเดียวกันจำนวนมากเราสามารถที่จะนำเศษส่วนนั้นมาหารแบ่งได้ ลงตัวได้ และมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งถ้าหากเกิดขาดเศษส่วนหรือไม่มีเศษส่วนในโลกนี้แล้วนั้น ก็คงที่จะทำให้เกิดการแบ่งสิ่งของต่างๆทำได้ช้าลงซึ่งต้องแบ่งกันทีละชิ้น สองชิ้น จะทำให้มนุษย์เราไม่รู้จักเศษส่วนและมีผลทำให้หลายๆด้านในการศึกษาเรื่องเศษ ส่วนนั้นขาดหายไป

ข้อที่ 3 กราฟ  กราฟ ในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมากในทางวิชาการทั้งการออกแบบกราฟมีส่วนช่วยให้ การออกแบบถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่มีกราฟในโลกนี้นั้นก็จะทำให้การทดลองหรือสิ่งต่างๆที่จำเป็น ต้องใช้กราฟนั้นเกิดการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน และในการศึกษาทางธุรกิจก็จะทำให้ไม่มีกราฟแสดงจำนวนตัวเลขหรือสิ่งต่างๆที่ เราได้ประเมินมา และทางเทคโนโลยีต่างก็จำเป็นต้องใช้กราฟ เช่น computer การแสดงหน่วยความเร็วของเครื่อง computer โดยกราฟเป็นตัวบ่งบอก

ข้อที่ 4 คือความน่าจะเป็น  มี การนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นการคำนวณหรือคิดไว้ก่อนล่วงหน้า อย่างเช่น การทำนายต่างๆ การพยากรณ์อากาศ ฯลฯ อีกมากมาย ถ้าในคณิตศาสตร์ขาดทฤษฏีความน่าจะเป็นไปก็คงที่จะทำให้ คนเรานั้นไม่มีการคาดคะเน หรือ การที่คิดว่าสิ่งที่เป็นอนาคตเป็นอะไร ยกตัวอย่างเช่น การพยากรณ์อากาศ เป็นการคิดและคำนวณของนักตรวจสอบสภาพอากาศถ้าไม่มีเรื่องของความน่าจะเป็น การตรวจสอบสภาพอากาศก็คงที่จะขาดหายไป ทำให้มนุษย์เรา ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกในตอนไหน ซึ่งถ้ามีเรื่องความน่าจะเป็นนั้น การตรวจสอบสภาพอากาศก็สามารถทำได้ และแจ้งให้เราได้รับรู้ว่าวันนี่อุณหภูมิ เท่าไร สภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ฝนจะตกหรือไม่ แต่ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ขาดหายไป จะทำให้เรานั้นไม่รู้เลยว่า พรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ จึงทำให้ลังเลใจว่าจะออกจากบ้านไปทำงานได้ไหม ฯลฯ อีกหลายอย่าง ที่ทำให้มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก

และข้อ 5 คือเรขาคณิต  ถือ ว่ามีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งในการเรียน โดยเฉพาะสถาปนิกในการออกแบบ จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของเรขาคณิตใช้ ทั้งการสร้างบ้าน ฯลฯ แต่ถ้าในโลกนี้เกิดไม่มีเรขาคณิตขึ้นมานั้น จะทำให้ไม่รู้จักรูปทรงต่างๆ การออกแบบสิ่งต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ส่วนในชีวิตประจำวันก็คงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งสิ่งของและที่ อยู่อาจจะเป็นรูปทรงที่เราไม่คุ้นเคยก็ได้และเราก็คงที่จะต้องใช้สิ่งอื่น แทนเรขาคณิต

ครับ จากหัวข้อ ชีวิตจะดำเนินอย่างไรถ้าโลกไร้คณิตศาสตร์ผมก็ได้ขยายความออกไปได้ 5 ข้อ ดังที่กล่าวมา ซึ่งจบเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

  • ผลงานชิ้นที่ ๓.๑ nuannapa4507

เพลง ลอกคณิต

ทำนอง เพลงแฟนเก็บ
เนื้อร้อง นวลนภา วิยาสิงห์

อย่าให้ครูรู้ว่าเราลอกกัน
คือคำที่เพื่อนนั้น ย้ำเตือนฉันอยู่เสมอ
เพื่อนบอกว่าจะทำให้ แล้วเธอต้องช่วยฉันทำ
รู้ไหมฉันกลัวนะเธอ ถ้าครูหันหลังกลับมา

เพื่อนบอกให้เรานั้นลอกเร็วๆ
เธอไม่ให้ความสำคัญ แล้วฉันจะลอกยังไง
ถ้าครูว่าทำไมเหมือนกัน เราจะตอบครูว่ายังไง
ก็เธอนั้นเป็นคนคิด ฉันจึงมีค่าในฐานะลอก

การลอก คือลอกเงียบๆ ครูก็ต้องรู้
มีหน้าที่ดู ก็ครูมาถามว่าลอกทำไม
ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ยากจริงๆนะครู
แค่โจทย์ไม่กี่ข้อ เรืองแค่นี้จะลอกทำไม

หากว่าเธอติดศูนย์ขึ้นมา
แล้วใครจะช่วยเธอหนา ก็ว่าแต่เธอมัวแต่ลอกเขา
ครูอยากถามเธอดูสักคำ ลอกแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า
หรือว่ายากก็เลยต้องลอก ทำหน้าที่ลอกเพื่อนจนตาย

ครูอยากถามเธอดูซักคำ ลอกแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า
หรือว่ายากก็เลยต้อง ทำหน้าที่ลอกจนตืดศูนย์

ร้องตามทำนองเพลงเอาเองนะครับ

มาโหวตกันเร็วๆ

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s