ทำไมเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

สาระย่อ

รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ทำไมเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

โดย               นางสาวดิฐี นพตลุง, นางสาวรัตนภรณ์ วงศ์ศักดิ์ และนางสาวณีรวัลย์ ตินานพ

ครูที่ปรึกษา      นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต, นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ และนายนฤพนธ์ สายเสมา

สังกัด             โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

ปีการศึกษา       2556

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ทำไมเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทำได้ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ (2) เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้ทราบถึงปัญหาที่ทำให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ (3) เพื่อให้ทราบความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนการดำเนินการ คือ (1) กำหนดชื่อเรื่อง (2) กำหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้า (3) วางโครงเรื่อง (4) จัดทำฉบับร่าง (5) ตรวจทาน (6) จัดทำรายงานฉบับจริง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลักโดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน สตรีไทยที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติ

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าปัญหาที่ทำให้เด็กไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คือ

 1. การจัดการเรียนการสอนเน้นไวยากรณ์ ไม่สอนตามธรรมชาติของการเรียนภาษา
 2. เรียนเพื่อสอบไม่ได้นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 3. ผู้เรียนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น เมื่อผู้เรียนเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายผู้เรียนไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ต่อหรือถามผู้รู้ แต่ผู้เรียนกลับปล่อยผ่านไม่สนใจ
 4. ขาดความมั่นใจในการพูด กล่าวคือ กลัวจะพูดผิด หรือกลัวเพื่อนๆ ล้อ เลยไม่กล้าพูด

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ

 1. เน้นที่การสื่อสารเป็นสำคัญ ไม่เน้นเรื่องการพูดให้ตรงกับหลักไวยากรณ์มากจนเกินไป
 2. ควรใช้ภาษาอังกฤษกับผู้คนรอบข้างในชีวิตประจำวัน พยายามพูดภาษาอังกฤษกับผู้อื่นบ่อยๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนไปในตัว และสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
 3. ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น เมื่อเจอคำที่เราไม่เข้าใจเราควรสอบถามผู้รู้ หรือเปิดพจนานุกรม
 4. หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษบรรยายไทย ฟังเพลงสากล เป็นต้น

Photo Apr 23, 1 10 41 PM

 

ชมวีดีทัศน์รายงาน “เรื่องเล่าเที่ยงนี้” ผลงานนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

สาระย่อ (บทคัดย่อ)

รายงานการเขียนความเรียง

 

แนะนำติดชมด้วยนะครับ

ครูอั๋น
23 Apr’2014

 

Advertisement

5 thoughts on “ทำไมเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

 1. รุ่งรุจี พูดว่า:

  อื้ม เปนแบบนี้จริงๆด้วยล่ะ เพราะว่าหนูก็ไม่กล้าพูดเพราะเพื่อนชอบล้อเวลาที่พูดผิดหรือว่าพูดติดขัด แบบนี้ก็เสียเซลฟ์ดิ จากไม่มั่นใจเป็นไม่กล้าแสดงออกซะแล้ว T^T

   • รุ่งรุจี พูดว่า:

    ตอนนี้หนูทำได้แล้วนะ แต่มีติดขัดนิดหน่อยตรงแกรมม่านี่แหละค่ะ งื้อ ชีวิตมันเศร้า T^T 😥 ToT

    • ครูอั๋น พูดว่า:

     พูดไปเลยครับ ผิดถูกหลักแกรมม่าเอาไว้ก่อนครับ ผมเองก็ใช่ว่าจะพูดถูกหลัก เอาสื่อสารได้ครับ เอาเข้าใจกันไว้ก่อนครับ ฝรั่งเขาก็พยายามเข้าใจเราเช่นกันครับ สู้ๆ

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s