การพัฒนานักเรียน/ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2548

 • รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  คณิตศาสตร์กับศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4 มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ปีการศึกษา 2549

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจัดป้ายนิเทศวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานนิทรรศการทางวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่ 4 จากเรื่อง “การปลูกผักสวนครัว”
  นางสาวศิรินทิพย์  สุขสวัสดิ์, นางสาวสกุณตลา  สมแก้ว, นายศิริพันธ์  สมญา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

 • ลำดับที่ 3  ของกลุ่มที 1 และกลุ่มที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ ในนิทรรศการงานช้างและงานกาชาด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔
  ทีมที่ 1      นางสาวนลินี  กุดขุนทด, นางสาวณัฐมล  เหมาะดีหวัง
  ทีมที่ 2      นางสาวเครือวัลย์  หายทุกข์, นางสาวกมลพร  ดีเสมอ
 • นักเรียนร่วมตอบปัญหาทางวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (นางสาวนลินี  กุดขุนทด, นางสาวณัฐมล  เหมาะดีหวัง, นางสาวเครือวัลย์  หายทุกข์)
 • เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ม.ต้น เด็กชาย… เด็กหญิง..
  ม.ปลาย นายพันธกริช  ใหมทอง นางสาววันดี  กอกหวาน

ปีการศึกษา 2555

 • เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  นายพันธ์ศักดิ์  สุขวัตร์, นางสาวสุนันทา, นางสาวกานติมา  งามพรหม
 • เหรียญเงินการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  นางสาวปิยวรรณ  เสาวไลย์
 • เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  นางสาวตรีเนตร  ทรงฉลาด
 • เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  นางสาวรัตติยา  รสพูน, นางสาวพิมพิรุณ  วงษ์สมบัติ
  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • นักเรียนร่วมตอบปัญหาทางวิชาการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ ในนิทรรศการงานช้างและงานกาชาด จังหวัดสุรินทร์ “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี ๒๕๕๕
  (นายกฤษณพงศ์  พูนสวัสดิ์, นายพันธุ์ศักดิ์  สุขวัตร์)

ปีการศึกษา 2556

 • เหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับเครือข่าย

ปีการศึกษา 2557

 • เหรียญเงินการนำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
  นางสาวณีรวัลย์ ตินานพ, นางสาวดิฐี นพตลุง และนางสาวรัตนภรณ์ วงค์ศักดิ์
  ครูที่ปรึกษา นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต, นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ และนายนฤพนธ์ สายเสมา
จากซ้ายไปขวา: นายนฤพนธ์ สายเสมา, นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ศักดิ์, นางสาวดิฐี นพตลุง, นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต, นางสาวณีรวัลย์ ตินานพ และนางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์

จากซ้ายไปขวา: นายนฤพนธ์ สายเสมา, นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์ศักดิ์, นางสาวดิฐี นพตลุง, นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต, นางสาวณีรวัลย์ ตินานพ และนางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์

 •  ชนะเลิศ เหรียญทอง (ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ ด้วยความยาวด้านและขนาดของมุม การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับเครือข่าย
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับเครือข่าย
Advertisements

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s