รูปเรขาคณิตสองมิติ

73343_413639995399554_626231321_n

ลิงค์ภาพจาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396788737084680.90974.153835131380043&type=3

รูปสามเหลี่ยม (Triangle)

(tri หมายถึง สาม, angle หมายถึง มุม ควรจะแปลว่ารูปที่มีสามมุม คนไทยใช้ รูปสามเหลี่ยม)

นิยาม

รูปสามเหลี่ยม คือ รูปเรขาคณิตที่มีด้านเป็นส่วนของเส้นตรงสามด้าน และมุมสามมุม

สูตรการคำนวณ

37060_413627862067434_1561517516_n

สามเหลี่ยมด้านเท่า

นิยาม  รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน (มุมเท่ากันทุกมุม)

สูตรการคำนวณ

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

นิยาม รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 1 คู่ (2 ด้าน)

สูตรการคำนวณ ใช้สูตรการคำนวณพื้นฐาน

สามเหลี่ยมใดๆ

นิยาม รูปสามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดเท่ากัน

สูตรการคำนวณ

รูปสี่เหลี่ยม (Quadrilateral)

นิยาม รูป

สี่เหลี่ยมมุมฉาก

นิยาม

สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square)

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน และมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

สูตรการคำนวณ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน และมุมทุมกมุมเป็นมุมฉาก

สูตรการคำนวณ

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (Rhombus)

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน

สูตรการคำนวณ

สี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram)

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันทั้งสองคู่

สูตรการคำนวณ

สี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoid)

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่

สี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว (Isosceles Trapezoid)

นิยาม สี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้านที่ไม่ขนานกันยาวเท่ากัน

สูตรการคำนวณ

สี่เหลี่ยมรูปว่าว (Kite)

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีประชิดมีความยาวเท่ากัน 2 คู่

สูตรการคำนวณ

สี่เหลี่ยมใดๆ

นิยาม รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านยาวไม่เท่ากัน

สูตรการคำนวณ

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s