การให้เหตุผล

reasonสาระสำคัญ

การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) หรือ การให้เหตุผลจากล่างขึ้นบน (bottom-up logic) เป็นวิธีการสรุปผลมาจากการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลองหลายครั้ง แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป โดยมากเป็นการคาดการณ์ลักษณะของจำนวนถัดไปโดยการสังเกตจากจำนวนที่มีมาก่อนหน้าในรูปลำดับ

การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) หรือ การให้เหตุผลจากบนลงล่าง (top-down logic) เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นกฎ ข้อตกลง ความเชื่อ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อน และยอมรับว่าเป็นความจริงเพื่อหาเหตุผลนำไปสู่ข้อสรุป เป็นการอ้างเหตุผลที่มีข้อสรุปตามเนื้อหาสาระที่อยู่ภายในขอบเขตของข้ออ้าง ที่กำหนด การตรวจสอบมักใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ในการตรวสอบความสมเหตุสมผล

เอกสารประกอบการสอนและตัวอย่างข้อสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน เรื่อง การให้เหตุผล คลิกเลยครับ

เฉลยข้อสอบ

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s