การสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันโดยใช้ MS Excel

เครดิต mathematics-pattiya.weebly.com/uploads/2/6/9/2/26920871/1658775_orig.jpg

นักเรียนสามารถศึกษาการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันโดยใช้ MS Excel ได้จาก

และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่จะใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดังนี้

ไฟล์สำหรับทำงานในห้อง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

หากมีปัญหาในการทำงานให้นักเรียนสอบถามได้ในกลุ่มนะครับ

ครูอั๋น

Advertisement