อสงไขย

เคยฟังเพลงนี้ไหมครับ…เพลงอสงไขย เคยประกอบละครเรื่องแต่ปางก่อน ขับร้องโดย The Sis

บังเอิญคิดถึงคำนี้ แล้วเอามาแต่งกลอน

หนึ่งสัปดาห์ เวลาราว อสงไขย
หนึ่งวันดั่ง ไม่ผ่านไป เลยสักหน
ชั่วโมงผ่าน เชื่องช้า ข้าอับจน
กว่านาที จะผ่านพ้น แทบสิ้นใจ

แล้วโพสใน FaceBook (ปรับปรุงแล้ว) ปรากฎว่ามีคนถามมาทันทีทันใดว่า อสงไขย มันยาวนานขนาดไหนกัน???

คำตอบคือ ยาวนานถึง  10140  ปี ยาวนานมากเหลือเกิน

เลยไปค้นหาดูว่าอสงไขยยาวนานแค่ไหน

จริงๆ เคยอ่านบทความใน Update ฉบับที่ 171 (ที่เป็นฉบับของคณิตศาสตร์) หน้า 42  ชื่อ ” จากศูนย์…ถึงอสงไขย จำนวนในภาษาไทย… ที่ไม่ค่อยมีใครรู้”! โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ แต่ว่านิตยสารเล่มนั้นโดนปลวกแทะสูญสิ้นไปแล้ว เลยไปค้นมาเจอในสารานุกรมเสรีเจ้าเก่า เลยอยากเก็บมาเล่าให้ฟังครับ

อสงไขย

อสงไขย (สันสกฤต: असंख्येय อส̊ขฺเยย หมายถึง นับไม่ถ้วน) เป็นหน่วยสำหรับจำนวน 10140 หรือหมายถึงเลข 10^{(a\cdot2^b)} ซึ่งมีหลายความหมาย Buddhabhadra ตีความว่า a=5,b=103 Shikshananda ตีความว่า a=7,b=103 และ Thomas Cleary ตีความว่า a=10,b=104 ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้นิยามว่า หนึ่งอสงไขยเท่ากับหนึ่งโกฏิยกกำลัง 20

อสงไขยใช้เป็นหน่วยสำหรับสิ่งใดก็ได้ เช่น มีถั่วเป็นจำนวน 1 อสงไขยเมล็ด ในพระพุทธศาสนามักจะใช้กล่าวถึง ระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์สร้างสมบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า โดยนับหน่วยเวลาเป็นอสงไขยกัป

อสงไขยเป็นปริมาณหรือจำนวนที่ไม่อาจคำนวณได้ มีอุปมาว่า เท่ากับฝนตกใหญ่อย่างมโหฬารทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลานานถึง 3 ปี ไม่ได้ขาดสายเลย จนกระทั่งน้ำฝนท่วมเต็มขอบจักรวาล ซึ่งมีระดับความสูง 84,000 โยชน์

การคำนวณความยาวนาน

 1. สมมุติมีกล่องใบหนึ่ง กว้าง 100 โยชน์ ยาว 100 โยชน์ และ สูง 100 โยชน์ ในเวลา 100 ปี ให้เอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ด ใส่ลงไปในกล่องนั้น ทำอย่างนี้จนเมล็ดผักกาดนั้นเต็มเสมอเรียบปากกล่อง นั้นละจึงเท่ากับ 1 กัป
 2. (บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์) วิเคราะห์คำนวณ 1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร ดังนั้นกล่องใบนี้มีปริมาตร = 1,600 × 1,600 × 1,600 = 4,096,000,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร ประมานว่า เมล็ดผักกาด มีขนาด .5 มิลลิเมตร 1 กิโลเมตรเทียบเป็นมิลลิเมตรได้ดังนี้ 10 × 100 × 1000 = 1,000,000 มิลลิเมตร จะได้ 1 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน 1,000,000 ÷ 0.5 = 2,000,000 เมล็ด
 3. ดังนั้น 16 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน 16 × 2,000,000 = 32,000,000 เมล็ด ถ้าเป็นปริมาตร คือ กว้าง × ยาว × สูง ต้องใช้เมล็ดผักกาดทั้งหมด คือ 32,000,000 × 32,000,000 × 32,000,000 = 3.2768 × 1022 เมล็ด
 4. ใน 100 ปี ใส่เมล็ดผักเพียง 1 เมล็ด ดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ 3.2768 × 1022 × 100 = 3.2768 × 1024 ปี
 5. จึงได้เวลา 1 กัป เท่ากับ 3.2768 × 1024 ปี
 6. 1 อสงไขยมีกี่ปีนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอน คือ 1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว หรือ 10140 ปี
 7. อายุของโลกตามหลักธรณีวิทยา โลกเกิดมาประมาณ 4.5 × 109 ปี แสดงว่าตั้งแต่โลกก่อตัวจากกลุ่มก๊าซ ผ่านยุคต่างๆมา อายุยังไม่ถึงกัปหรืออสงไขยเลย ยังอีกยาวนานมาก

วิธีนับอสงไขย

การนับอสงไขยให้เทียบเอาดังนี้

 1. สิบ สิบหน เป็น หนึ่งร้อย
 2. สิบร้อย เป็น หนึ่งพัน
 3. สิบพัน เป็นหนึ่งหมื่น
 4. สิบหมื่น เป็น หนึ่งแสน
 5. ร้อยแสน เป็นหนึ่งโกฏิ
 6. ร้อยแสนโกฏิ เป็น หนี่งปโกฏิ
 7. ร้อยแสนปโกฏิ เป็น หนึ่งโกฏิปโกฏิ
 8. ร้อยแสนโกฏิปโกฏิ เป็น หนึ่งนหุต
 9. ร้อยแสนนหุต เป็น หนึ่งนินนหุต
 10. ร้อยแสนนินนหุต เป็น หนึ่งอักโขเภนี
 11. ร้อยแสนอักโขเภนี เป็น หนึ่งพินทุ
 12. ร้อยแสนพินทุ เป็น หนึ่งอพุทะ
 13. ร้อยแสนอพุทะ เป็น หนึ่งนิระพุทะ
 14. ร้อยแสนนิระพุทะ เป็น หนึ่งอหหะ
 15. ร้อยแสนอหหะ เป็น หนึ่งอพพะ
 16. ร้อยแสนอพพะ เป็น หนึ่งอฏฏะ
 17. ร้อยแสนอฏฏะ เป็น หนึ่งโสคันธิกะ
 18. ร้อยแสนโสคันธิกะ เป็น หนึ่งอุปละ
 19. ร้อยแสนอุปละ เป็น หนึ่งกมุทะ
 20. ร้อยแสนกมุทะ เป็น ปทุมะ
 21. ร้อยแสนปทุมะ เป็น หนึ่งปุณฑริกะ
 22. ร้อยแสนปุณฑริกะ เป็นหนึ่งอกถาน
 23. ร้อยแสนอกถาน เป็น หนึ่งมหากถาน
 24. ร้อยแสนมหากถาน เป็น หนึ่งอสงไขย

จำนวนอสงไขย

อสงไขย มี 7 อสงไขย คือ

 1. นันทอสงไขย
 2. สุนันทอสงไขย
 3. ปฐวีอสงไขย
 4. มัณฑอสงไขย
 5. ธรณีอสงไขย
 6. สาครอสงไขย
 7. บุณฑริกอสงไขย
ขอบคุณที่มาดีๆ จาก http://th.wikipedia.org/wiki/อสงไขย

8 thoughts on “อสงไขย

 1. ปูเปรี้ยว พูดว่า:

  น่าสนใจมากเลยค่ะ แต่แบบฝึกหัด พอถึงเวลาแล้ว อยากมีเฉลยบ้างจัง ได้รู้ว่าที่ทำไปแล้ว มันถูกต้องไหมเอย

 2. Chokchai พูดว่า:

  ***กัปป์ และ อสงไขย นานเท่าไหร่นะ !!??????
  ไม่ว่าจะเป็นคำว่า “กัปป์” หรือ “อสงไขย” ซึ่งเป็นสำนวนเป็นอเนกสังขยา(บอกว่ามากเท่านั้น) ….ตามนัยแล้วคำเหล่าหมายถึงเป็น “เป็นเวลามาช้านาน ” ซึ่งคนในสมัยนั้นเข้าใจถึงความหมายดีแต่คนในสมัยนี้หรือปัจจุบันไปยึดเอาติดกับตัวเลข ดังจะยกตัวอย่างเช่น คนนี้ใจกว้างอย่างกับมหาสมุทร(ต้องวัดไหมมหาสมุทรกว้างลึกเท่าใด), งานกองเท่าภูเขาเหล่ากา เป็นต้น. คงจะเข้าใจแล้วนะจ๊ะ
  Cr: http://youtu.be/W4Vlrlwf6mI นาที่ที่27 เป็นต้นไป(หากฟังทุกตอนจะเข้าใจมากขึ้น)

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s