ฟังก์ชันเอกซโพเนนเชียล

คำอธิบายหน่วย

ทบทวนบทนิยามของเลขยกกำลัง สมบัติของเลขยกำลัง ศึกษาบทนิยามของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เงื่อนไขของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สมบัติของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สมการเอกซ์โพเนนเชียล

เนื้อหา

  • เลขยกกำลัง และสมบัติของเลขยกำลัง
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
  • กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
  • สมการเอกซ์โพเนนเชียล
Advertisement

3 thoughts on “ฟังก์ชันเอกซโพเนนเชียล

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s