เลขยกกำลัง

คุณภาพผู้เรียน (เมื่อจบชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 6)

 • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  หาค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้วิธีการคำนวณที่เหมาะสมและสามารถนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ได้

ตัวชี้วัด

 • ค 1.1 ม.4-6/3
  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  และจำนวนจริงที่อยู่ในปกรณฑ์
 • ค 1.2 ม.4-6/1
  เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
 • ค 1.3 ม.4-6/1
  หาค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้วิธีการคำนวณที่เหมาะสม

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 • จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ  และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
 • การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
 • ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

กิจกรรมการเรียนรู้

 1. การบรรยาย อภิปราย ซักถาม สรุป ในชั้นเรียน
 2. ชมวิดีทัศน์ และการศึกษาด้วยตนเอง
 3. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน และการบ้าน
 4. แบบทดสอบ

เอกสารประกอบ

ทบทวนเกี่ยวกับเลขยกกำลังกันก่อนนะครับ นักเรียนเคยได้เรียนไปแล้วตอน ม.ต้น (ม.1) รื้อฟื้นความคิดกันหน่อยนะครับ

 • เลขยกกำลัง

รวมสูตรเลขยกกำลัง

 • สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างแบบทดสอบ

 • ข้อสอบโอเน็ต

Advertisement

5 thoughts on “เลขยกกำลัง

 1. ด.ญ.กมลธิดา อุกอาจ พูดว่า:

  วีทีการเรียงลำดับจากมากไปน้อยของเลขยกกำลัง ครุที่โรงเรียนบอกหั้ยทำเลขชี้กำลังหั้ยเท่ากัน ทำไงค่ะ

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s