สมการและอสมการพหุนาม

บทที่ 3 สมการและอสมการพหุนาม

เดิมที่เป็นเรื่องระบบจำนวนจริง
แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเราจะศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นสมการและอสมการพหุนม
ซึ่งนักเรียนจะ้ต้องทำรายงานก่อนที่จะเริ่มเรียนดังนี้

รายงานเรื่องพหุนามและสมการกำลังสอง มีรายละเอียดหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. เอกนาม ประกอบด้วยหัวข้อ
  ความหมายของเอกนาม
  ตัวอย่างของเอก นาม และนิพจน์ที่ไม่เป็นเอกนาม
  การบวก ลบ คูณ และหาร เอกนาม
 2. พหุ นาม ประกอบด้วยหัวข้อ
  ความหมายของพหุนาม
  ตัวอย่างของพหุนาม และนิพจน์ที่ไม่เป็นเอกนาม
  การบวก ลบ คูณ หาร พหุนาม
 3. การแยกตัว ประกอบของพหุนาม
 4. สมการกำลังสอง

ซึ่งกำหนดส่งเหมือนกับรายงานแรก คือ วันสุดท้ายที่เราจะเรียนเรื่องทฤษฎีจำนวน
เวลาค่อนข้างน้อยนะ ดังนั้น ให้รีับด้วยนะครับ

และสามารถทบทวนด้วยตัวเองจากเอกสารทบทวนนี้นะครับ

http://www.scribd.com/doc/33132710/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1

และทบทวนด้วยวีดีโอในกลุ่มนี้นะครับ

ส่วนเค้าโครงการสอนของเชิญดูที่นี่ครับ

http://www.scribd.com/doc/33966229/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1

แล้วมาดูกันใหม่ครับ

ครูอั๋น

Advertisement

11 thoughts on “สมการและอสมการพหุนาม

 1. จิตราพร วังสอง พูดว่า:

  คณิตศาสร์มีความสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันอยงไร
  1.ซื้อของ
  2.การนับ
  3.การเดินทาง
  4.การตัดเย็บเสื้อผ้า
  5.การค้าขาย

 2. giimmy พูดว่า:

  อาจารย์วีดีโอสุดยอดมากเลย
  ถ้าวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษน่าจะดี
  จะได้เรียนภาษาไปในตัว

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s