ต้นทุนชีวิต

เด็กๆ จ๋า…มาสำรวจต้น(ทุน)ชีวิตกันดีกว่า

ต้นไม้จะมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีสมบูรณ์ได้รับการปลูกในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และการดูแลเอาใจใส่ในรายละเอียด เปรียบเสมือนชีวิตมนุษย์ที่เกิดและเติบโตด้วยพันธุ์ที่สมบูรณ์ประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่งดงาม ทั้งครอบครัว ชุมชน และการดูแลเอาใจใส่

แต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีสมองส่วนที่สำคัญ คือ“สมองส่วนคิด”ที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโลก ฉะนั้นการสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์จึงไม่ใช่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์หรือสิ่งแวดล้อที่งดงามเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบกับการพัฒนาสมองส่วนคิด ให้คิดเป็น ทำเป็น ควบคุมอารมณ์ได้พร้อมทั้งการสร้างปัญญาและการสร้างมิตรภาพเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชน

กระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตจึงเป็นการจัดระบบความปรารถนาดีที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะชีวิตให้เข้มแข็ง โดยแบ่งออกเป็นพลัง 5 พลังประกอบกัน อันได้แก่พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังสร้างปัญญาและพลังเพื่อนและกิจกรรมเพื่อเป็นการวางมาตรฐานประเทศ และนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างมีทิศทางมุ่งสู่การแก้ปัญหาและสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนโดยชุมชนทุกชุมชนมีรูปแบบการสำรวจ วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของชุมชนด้วยตนเองและสร้างระบบติดตามประเมินผลภายใต้การจัดการด้วยทรัพยากรของชุมชนเอง

กระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตจึงเปรียบเหมือนนวัตกรรมสร้างเด็กเพื่ออนาคตของประเทศร่วมผนึกกำลังกันต่อสู้กับปัจจัยเสี่ยงมากมาย ช่วยกันจัดทัพความปรารถนาดีเพื่อรับศึกและเรียนรู้ทักษะในการจัดรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตรงกับปัญหาของชุมชน ด้วยชุมชน และเพื่อชุมชนจนนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของเด็กและเยาวชนไทยจึงนับเป็นการสร้างอนาคตของประเทศชาติด้วยนั่นเอง


 

แบบทดสอบต้นทุนชีวิตฉบับกระเป๋า

มาทดสอบต้นทุนชีวิตแบบย่อๆ กันดู

กติกาง่ายมาก เพียงเพื่อนๆ สำรวจตนเองตามข้อมูลในตารางข้างล่าง แล้วทำเครื่องหมายในช่องคำตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” มีทั้งหมด 10 ข้อแบ่งออกเป็น 5 พลัง มาเริ่มกันเลย…

พลังต้นทุนชีวิต

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

พลังครอบครัว
  1. ฉันได้รับความรักการสนับสนุนที่ดี รวมทั้งมีการพูดจาด้วยถ้อยคำที่ดีๆ ในครอบครัว
  2. ฉันแบ่งเบาภาระและช่วยเหลืองานบ้านเป็นประจำ
   
พลังตัวตน
  1. ฉันพูดความจริงเสมอ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะทำได้ยาก
  2. ฉันสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเกิดการโต้เถียง หรือขัดแย้ง
   
พลังสร้างปัญญา
  1. ฉันอยากเรียนให้ได้ดี ไม่เอาเปรียบและรู้จักแบ่งปันผู้อื่น
  2. ฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน
   
พลังสร้างชุมชน
  1. ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในชุมชนของฉัน
  2. ฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนเป็นประจำ
   
พลังเพื่อนและกิจกรรม
  1. ฉันได้เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมของชมรมที่ฉันสนใจในสถาบันการศึกษาเป็นประจำ

10. ฉันทำกิจกรรมสร้างสรรค์นอกหลักสูตรตามความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เช่น ทำงานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูปเป็นประจำ

   


ไปดูเฉลยกันดีกว่า…ที่หน้าถัดไป

 

 

ต้นทุนชีวิตมีเท่าไหร่ ไปดูที่ไฟเขียว-แดง-ส้ม ได้เลย

เพื่อนๆ จะได้คะแนน 1 คะแนน ถ้าหากตอบว่าใช่ในแต่ละข้อ โดยคะแนนรวมทั้งหมดมี 10 คะแนน มาดูเกณฑ์คะแนนกันดีกว่า

คะแนน 8 – 10 ไฟเขียว เพื่อนๆ มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับที่ดี
คะแนน 6 – 7 ไฟส้ม เพื่อนๆ มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าสร้างอีกนิดจะแจ๋วเลย เริ่มง่ายๆ เพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ และมีประโยชน์
คะแนน 3 – 5 ไฟแดง เพื่อนๆ มีต้นทุนชีวิตค่อนข้างน้อยแต่เราสามารถเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้เพิ่มขึ้น ได้ด้วยนะ ลองเพิ่มทักษะให้กับตัวเองในด้านการเรียนกีฬา และกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ดีนะ
คะแนน น้อยกว่า 3 แนะนำให้เพื่อนๆ รีบเร่งเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเยอะๆ อาจจะเริ่มจากการมองหาข้อดีของตนเองและผู้อื่น และฝึกฝนตนเองให้มีความชำนาญในด้านการเรียน กีฬา และทักษะของการมอบมิตรภาพให้กับคนรอบข้าง สู้ๆ

ขอบคุณที่ร่วมสำรวจต้นทุนชีวิตกับเรา คราวหน้าจะมีอะไรมาเล่น อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะจ๊ะ…

 

 

ที่มา:   แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน (เด็กพลัส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล:มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

คัดลอกจาก:http://www.maceducation.com/content.php?cat=17&id=1057

 

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s