ตั้งคำถาม

แนวทางการตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาคำตอบ
(ปรับจากแนวทางการเขียนบล็อก)

สำหรับหัวข้อหรือประเด็นคำถามนั้น ในภาคเรียนที่กำหนดเป็น 2 แนวทางคือ แนวทางการทำ IS ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

  1. ประเด็นคำถามทางคณิตศาสตร์ ยกตัวอย่าง งานที่รุ่นพี่ทำไว้ เช่น
  2. ประเด็นคำถามทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เช่น

สำหรับนักเรียนที่ต้องการทำ IS ในหัวข้ออื่นๆ ให้เลือกเรียนกับคุณครูที่สอนตรงตามวิชาเลยครับ

Advertisement