ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญ
ในประวัติและพัฒนาการของคณิตสาสตร์

 เรียบเรียงโดย…   นฤพนธ์  สายเสมา

ก่อนจะเข้าเรื่อง ผมขอประกาศคุณูปการก่อนนะครับ

หากบทความนี้มีคุณประโยชน์อยู่บ้าง ผู้เรียบเรียงขออุทิศความดีของบทความนี้ เป็นเครื่องบูชาพระคุณของ

 • บิดา มารดาและพี่ชายของผู้เรียบเรียง ที่สนับสนุนด้านการศึกษาของผู้เรียบเรียงมาตลอดชีวิต
 • คุณครู… (ผู้เรียบเรียงจำชื่อครูท่านนั้นไม่ได้แล้ว) ซึ่งเป็นครูอนุบาลที่โรงเรียนวัดเกศแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียบเรียง อีกทั้งสอนให้ผู้เรียบเรียงบวก และลบจำนวนได้ ทำให้ผู้เรียบเรียงรักคณิตศาสตร์นับตั้งแต่บัดนั้นครูและอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียบเรียง ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 • คุณครูรัตนา ระยานนท์ และคุณครูรัชนีย์ เลิศหัสดีรัตน์ ที่เปิดโอกาสให้เข้าเจ้าได้ทำกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ตลอดระยะเวลา 4 ปีครึ่งที่เรียนที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
 • อาจารย์สุวรรณา คล้ายกระแส ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จุดประกายความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เรขาคณิต และโดยเฉพาะประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม ที่มอบหนังสือเกี่ยวกับแฟร์มาต์ไว้ให้ผู้เรียบเรียงได้อ่าน (แม้จะยังอ่านไม่จบก็ตาม) รวมถึงอาจารย์ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ มศว ทุกๆ ท่าน
 • เพื่อนๆ กศ.บ. เอกคณิตศาสตร์ (Ed42Math) ทุกๆ คน
  ตลอดจนบุคคลอีกมากมายที่มิอาจเอ่ยนามได้ทั้งหมด ที่คอยสนับสนุนผู้เรียบเรียงมาตลอดชีวิต

ก่อนอ่านทั้งหมด…อ่านตรงนี้ก่อน

คำชี้แจง

ในการเรียบเรียงเหตุการณ์สำคัญในประวัติและพัฒนาของคณิตศาสตร์นี้ ผู้เรียบเรียงได้ใช้ข้อมูลจากหนังสือ 2 เล่มและจากเว็บไซต์ 1 แห่ง เป็นแกนหลักในการเรียบเรียง ได้แก่

 1. Math and Mathematicians: the History of Math Discoveries Around the World ของ Leonard C Bruno (1999)
 2. An Introduction to the History of Mathematics ของ Haward Eves
 3. เว็บไซต์ของ ม.เซ็นต์แอนดรูว์

พร้อมกันนี้ ได้แทรกเนื้อหา รายละเอียด เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเข้าไปด้วย ซึ่งได้จากตำรา เอกสารและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดังเอกสารประกอบการเรียบท้ายบทความชุดนี้ โดยเรียงเหตุการณ์ตามปีคริสต์ศักราชตามความนิยม

ชื่อของนักคณิตศาสตร์ และคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ผู้เรียบเรียงพยายามยึดตามศัพท์คณิตศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2549 แต่มีบางคำที่ใช้ตามความนิยม แต่ได้ให้ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมทั้งคำอ่านตามหลักของภาษานั้นๆ ไว้บ้าง ส่วนปีที่นักคณิตศาสตร์เหล่านั้นมีชีวิตอยู่ เทียบเคียงจากเอกสารและตำราหลายเล่ม เนื่องจากการอ้างปีที่มีชีวิตอยู่บางท่านในบางแหล่งไม่ตรงกัน ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการเรียบเรียงท้ายบทความนี้เช่นกัน

เรื่องเหล่านั้นก็มีอยู่ว่า…(คลิกอ่านได้เลยครับผม)

Advertisement

14 thoughts on “ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์

  • ครูอั๋น พูดว่า:

   ใช้คำว่ารัตนโกสินทร์ตอนปลาย…น่าจะไม่ควรนะครับ…เพราะนี่คือยุคปัจจุบัน พูดเหมือนมันสิ้นสุดยุคไปแล้วงั้นแหละ

   มีงานวิจัยของ มศว เกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ยุคปัจจุบัน แต่ทำไว้นานแล้วเล่มหนึ่งเล่าเกี่ยวกับพัฒนาการของคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ จำได้แค่ว่าผู้วิจัยชื่อ สุวรรณา มุ่งเกษม ครับผม ลองหาอ่านดูนะครับ

 1. ปทิตตา ขัณฑ์ชลา พูดว่า:

  สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและประโยชน์สำหรับคณิตศาสตร์อีกแล้วเพื่อนเรา เอาใจช่วยนะ

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s