Thailand Social Media Awards 2013


เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการมอบรางวัล Thailand Social Media Awards 2013 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 โดยมีท่าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลขึ้น แบ่งเป็นรางวัล ยอดเยี่ยม รางวัลประเภทกลุ่มสาระ และรางวัลพิเศษ โดยครูอั๋นได้พาบล็อก “เรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้” และ Social Media Tools ตัวอื่นๆ ส่งเข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัลประเภทกลุ่มสาระ (คณิตศาสตร์)

รางวัล Thailand Social Media (for Education) Awards 2013 รับมอบจากท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

รางวัล Thailand Social Media (for Education) Awards 2013
รับมอบจากท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา สัญญาว่าจะพยายามพัฒนาและนำสิ่งดีๆ มาสู่นักเรียนต่อไปครับ

 

ขอบคุณจริงๆ
ครูอั๋น

Advertisement

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม


ซ้าย: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ขวา: ตราวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ด้านล่างจะมีภาษาบาลี “สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” หมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

ตราของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ผมเป็นผู้คิด ตอนนั้นเราเป็นสถานศึกษาใหม่ๆ สีก็ไม่มี ตราก็ไม่มี บังเอิญเมื่อตอนเรียนปริญญาตรี ผมได้เรียนคณิตศาสตร์ จึงรู้ว่ามีเส้นกราฟอยู่เส้นหนึ่งสมการของมันก็คือ ‘y เท่ากับ e ยกกำลัง x’ เวลาพล็อตกราฟแล้วเส้นกราฟจะขึ้นเรื่อยไม่ มีวันลง ประดุจจรวดขึ้นไปในอวกาศ ถ้าจะนิยามคำว่า การศึกษาละก็อาจจะทำได้สองอย่าง คือ การศึกษาชนิดที่เป็นภาวะอย่างหนึ่ง และการศึกษาชนิดที่เป็นการกระทำอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นการศึกษาที่เป็นภาวะแล้ว ก็อาจพูดได้ว่า การศึกษา คือ การงอกงาม งอกงามไปเรื่อยๆ ไม่มีวันรู้จักจบสิ้น แต่ถ้าเป็นทางการกระทำ ก็แปลว่า การที่เราจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อว่าผู้เรียนจะได้งอกงามขึ้นอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกัน

ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร
และอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาท่านแรก
ซึ่งต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี คลิกครับผม