การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง เมื่อ a = 1


สำหรับคนที่ยังอ่อนเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ ลองเข้าไปศึกษาดูครับผม ^___^

คณิตศาสตร์ง่าย ๆ สไตล์ครูไพรวัล ดวงตา

……..พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (quadratic polynomial with one variable) คือ พหุนามที่เขียนได้ในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัว ที่ a ≠ 0 และ x เป็นตัวแปร

……..ในกรณีที่ a = 1 และ c ≠ 0 พหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวจะอยู่ในรูป x2 + bx + c ซึ่งเราสามารถแยกตัวประกอบได้โดยการหาจำนวนเต็มสองจำนวนที่คูณกันได้เท่ากับพจน์ที่เป็นค่าคงตัว c และบวกกันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x คือ b(อะไรเอ่ย คูณกันได้ c บวกกันได้ b)

……..ถ้าให้  m และ n เป็นจำนวนเต็มสองจำนวน ซึ่ง mn = c  และ  m + n = b  จะได้ว่า

…………………………x2 + bx + c   =   (x + m)(x + n)

ตัวอย่างที่ 1จงแยกตัวประกอบของ 

วิธีทำ……เพราะว่า…..
…………..และ………..
…………..ดังนั้น………

ตัวอย่างที่ 2 จงแยกตัวประกอบของ 
วิธีทำ……เพราะว่า…..
…………..และ………..
…………..ดังนั้น………

ตัวอย่างที่ 3 จงแยกตัวประกอบของ 
วิธีทำ……เพราะว่า…..
…………..และ………..
…………..ดังนั้น………

ตัวอย่างที่ 4 จงแยกตัวประกอบของ 
วิธีทำ……เพราะว่า…..
…………..และ………..
…………..ดังนั้น………

ตัวอย่างที่ 5 จงแยกตัวประกอบของ 
วิธีทำ……เพราะว่า…..
…………..และ………..

View original post 131 more words

Posted in: ไม่มีหมวดหมู่

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s