คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๕๔


ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วิชาคณิตศาสตร์ (ค๓๑๒๐๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ขอตัดผ่านที่ร้อยละ ๖๐ คือ ๑๒ คะแนนนะครับ

ก่อนจะไปดูคะแนน ขอความร่วมมืออ่านคำชี้แจงต่อไปนี้ให้ดีๆ นะครับ
(อย่าให้เหมือนการถามหากระดาษทด…เพราะไม่อ่านคำสั่งนะครับ)

 1. นักเรียนที่ได้คะแนนไม่ถึง ๑๒ คะแนน (แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐ คะแนน) ไม่ต้องซ่อมก็ได้นะครับ ถ้าพอใจคะแนนเท่านั้น
  ส่วนคนที่ได้ไม่ถึง ๑๐ คะแนนต้องซ่อมครับ และจะได้คะแนนไม่เกิน ๑๐ คะแนน
 2. นักเรียนที่จะซ่อมให้มารับกระดาษคำตอบและข้อสอบคืนกลับไปดู และทำมาในกระดาษที่ครูจะแจกให้ แล้วเย็บมุมมาส่ง โดยเรียงลำดับดังนี้
  ๑.  กระดาษคำตอบเดิม
  ๒. ข้อสอบ
  ๓. กระดาษที่นักเรียนทำข้อสอบใหม่
 3. ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ก่อน ๑๓.๐๐ น. นะครับ

สำหรับนักเรียนชั้น ม.๔/๔ ที่ได้คะแนนไม่ถึง ๑๐ คะแนน ข้อพบเป็นการส่วนตัว วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่ห้อง ๔๒๓ นะครับ ข้อความากรุณาตรงเวลาด้วยนะครับ

เมื่ออ่านเข้าใจแล้วก็มาดูคะแนนกันนะครับ คลิกดูคะแนนสอบกลางภาคกันได้เลย

ตั้งใจกันต่อไป
ยังทำไม่ได้ต้องพยายามเพิ่มนะครับ
ครูอั๋นครับผม
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๐๑๐๗ น.

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s