Math-Act: ผลสอบเรขาคณิตวิเคราะห์


ข้อมูล ณ ๒๑.๔๒ น. ของวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
คะแนนขอห้อง ๔/๒ และ ๔/๕ ตรวจเสร็จแล้ว ผ่าน ๒ คน
คือ ชุติกาญจน์ และนิฐิพร
ครูจึงคิดว่ายังไม่ประกาศผลนะครับ รอให้ห้องอื่ีนๆ สอบเสร็จก่อนแล้วกัน
เผื่อครูจะได้พิจารณา (ตัวครูเอง และนักเรียน) ว่า มีอะไรผิดพลาดตรงไหน

โปรดติดตามตอนต่อไป

ครูอั๋น

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s