Watch: พักสายตา ภาค 2


ไปชมการแสดงของเพื่อนๆ ชาวแผนที่สุขภาพฯ ภาคอีสานกันครับ

พี่ต้อของเราก็มีส่วนในการแสดงด้วย

มองหาดูซีเจอหรือเปล่า…???

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s